Opdrachtgevers

Nederland is door de eeuwen heen opgebouwd vanuit de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Daarom leven we in een fysieke omgeving waar we met zijn allen trots op mogen zijn. De afgelopen jaren heeft die samenwerking echter onder druk gestaan. De bouwfraude leidde tot wantrouwen in de sector en de economische crisis zorgde voor een toenemende spanning tussen partijen. Soms is het net alsof die spanning centraal staat in een werk in plaats van het realiseren van de maatschappelijke opgave waartoe het werk dient.

Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven die bijdragen aan een betere samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Denk bijvoorbeeld aan Past Performance of aan de Marktvisie, waarin de overheid en de markt gezamenlijk de volgende ambitie hebben geformuleerd:

Wij excelleren, als “bouwers van Nederland”, door betrouwbaar, aanspreekbaar en inspirerend te zijn en we werken voor burgers en bedrijven samen aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Welke bijdrage kunt ú als opdrachtgever leveren aan een betere samenwerking in de sector? Om die vraag te beantwoorden willen we u eerst deelgenoot maken van de grootste ergernissen die opdrachtnemers hebben over opdrachtgevers:

  • Trage, hiërarchische besluitvorming
  • Slechte communicatie en bereikbaarheid
  • Te weinig tijd voor een adequate werkvoorbereiding
  • Steeds minder deskundigheid (gebrek aan vakmanschap)
  • Steeds meer regels
  • Gebrek aan verantwoordelijkheid kunnen nemen (gebrek aan bevoegdheid))
  • Te laat betrokken in de planvorming- en/of ontwerpfase

Herkenbaar? Het mooie is, ú kunt er wat aan doen! Door uw bijdrage te leveren aan onderstaande transitie:

VanNaar
Hiërarchische opdrachtgever-opdrachtnemer relatieSamenwerken in de keten op basis van gelijkwaardigheid en complementariteit, met ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid, waarbij de opgave en een optimale prestatie voorop staan
Eigen belang voorop stellenRespect voor elkaars belangen
Zenden en reactief handelenDialoog voeren en anticiperend handelen
VechtverhoudingenExcelleren in werken die gestart zijn vanuit reële randvoorwaarden
Handelen op basis van macht en sturen op contractHandelen op basis van kracht en sturen op houding en gedrag
Ieder een eigen doelResultaatgericht samenwerken met een gemeenschappelijk doel voor ogen; van elkaar willen leren
Wantrouwen en controleVertrouwen en loslaten
Weinig ruimte voor diversiteitOog voor kwaliteit en ruimte voor maatwerk

*Bron: www.marktvisie.nu

Bouwmeesters ondersteunt opdrachtgevers bij deze transitie. Wij bouwen samen met hen aan vertrouwen!

“Gemeente Haarlemmermeer over samenwerken met de markt”

Interesse?

Wilt u weten wat we voor ú kunnen betekenen?

Onze diensten