Advies

Nieuwe wet- en regelgeving en bijbehorende verplichte controleverklaring leiden tot een groeiende behoefte aan praktische ondersteuning bij vraagstukken met betrekking tot inkoop, aanbesteden en het opstellen van contracten. Als dat ook voor u geldt, dan is Bouwmeesters is uw gids!

Wij verstrekken gericht advies en leveren support op maat. Daarnaast verzorgen wij trainingen, analyses en praktische verbeterplannen. Altijd met als uitgangspunt een optimale samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

U kunt ons benaderen voor onderstaande thema’s:

OpdrachtgeversOpdrachtnemers
selectie bij onderhands aanbestedenpast performance en
prestatiemeten
werken met groslijstenpolitiek-bestuurlijke sensitiviteit
marktconsultatiesopdrachtgevergericht denken en
handelen
innovatief aanbestedentenderadvies
aanbestedingstrategieën/-proceduresontleding aansprakelijkheid
bepaling van passende contractvorminterpretatie van gunningscriteria
opstellen selectiecriteriaallocatie risicodrager
opstellen gunningscriteriauitleg werking IPM en SCB
opstellen motiveringenSMART formuleren Plan van Aanpak
contractmanagementanalyse motiveringen
uitvoeren van probiteit (bewaking
belangenverstrengeling bij aanbestedingen)
opstellen VTW’s
past performance en prestatiemetenmarktconsultaties

Interesse?

Heeft u interesse in onze adviesdiensten, dan komen we graag bij u langs. Maak nu een afspraak met één van onze adviseurs!

Afspraak maken