• Trainers uit de praktijk
 • Onafhankelijk en objectief

Steeds meer overheden passen Past Performance toe bij de aanbesteding en uitvoering van cultuur- en civieltechnische werken en diensten. Past Performance is een systeem dat bijdraagt aan een betere samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw- en infrasector. Bij Past Performance worden prestaties gemeten, waarbij de kwaliteit van samenwerken centraal staat en er gefocust wordt op houding en gedrag. Dit alles met als doel een resultaat te bereiken waarmee alle betrokken partijen tevreden zijn. In deze training leert u wat de basisprincipes zijn van Past Performance en hoe u deze kunt toepassen in uw eigen praktijk.

Meer weten wat Past Performance voor uw organisatie kan betekenen? Wij nemen graag contact met u op.

 

Bel mij terug

Doel van de training

Na de training zijn de deelnemers in staat om Past Performance op een professionele en constructieve wijze in de praktijk toe te passen. Ze kennen het belang van Past Performance, ze kunnen het proces organiseren en ze zijn zich bewust van houding, gedrag en communicatieve vaardigheden die van Past Performance een succes maken.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die tijdens de uitvoering van civiel- en cultuurtechnische projecten, werken en diensten samenwerkt. Denk daarbij aan: directievoerders, toezichthouders, (hoofd)uitvoerders, projectleiders en bedrijfsleiders.

Duur

De training bestaat uit 4 dagdelen verdeeld over 2 lesdagen. Tussen de lesdagen zit een periode van 2 tot 4 weken. De dagen vangen aan om 08:45 en duren tot 16:30 uur.

Certificaat

Je ontvangt na afloop het certificaat ‘Bekwaam in het toepassen van Past Performance in de praktijk’.

Investering

€ 895,- p.p. (excl. BTW), inclusief onbeperkt koffie, thee, water, versnaperingen en een uitgebreide lunch. Heeft jouw organisatie meer dan 5 potentiële deelnemers voor deze training? Overweeg dan een incompany training.

Dagdeel 1:

Past Performance, wat is het en hoe werkt het?

 • Met elkaar kennis maken
 • Het belang van Past Performance
 • Inzicht krijgen in het instrument/ de vragenlijsten
 • Oefenen aan de hand van praktijkvoorbeelden

Dagdeel 2:

Het inrichten van het Past Performance proces

 • Duidelijkheid krijgen over wederzijdse uitgangspunten en verwachtingen
 • Duidelijke afspraken maken
 • Wat doe je bij verschillen en geschillen? Hoe wordt er geëscaleerd?
 • Een goede samenwerking, wat is daarvoor nodig?
 • Feedback geven en ontvangen, hoe werkt dat?
 • Oefenen aan de hand van praktijkgerichte cases

Dagdeel 3:

Het oefenen van Past Performance gesprekken

 • Het oefenen van een startgesprek
 • Het oefenen van een beoordelingsgesprek/ prestatiemeting
 • Gesprekstechniek: luisteren, samenvatten, doorvragen
 • Oefenen aan de hand van voorbeeldprojecten, casuïstiek

Dagdeel 4:

De kans van slagen van Past Performance

 • Inzicht in elkaars belangen en integer handelen, waarom is dat belangrijk?
 • Welke belangen en doelen heeft een opdrachtgever? En welk belangen en doelen heeft een opdrachtnemer? Welke (voor)oordelen hebben we daarbij?
 • Welke processen uit de omgeving zijn van invloed op samenwerking en vertrouwen?
 • Hoe ga je om met integriteit?

Fabian Harbers, projectleider Buro Hoogstraat

“Een geslaagde training ter bevordering van de samenwerking”

“Ik heb de training als positief ervaren, met name omdat het een gemengd gezelschap is geweest van opdrachtgevers, aannemers en adviesbureaus. In mijn ogen een vereiste voor een geslaagde training. Dit brengt de dialoog op gang, interactie en meer begrip voor elkaar. Het is belangrijk om regelmatig met een opdrachtgever te evalueren hoe het gaat. Met Past Performance heb je nu ook een tool om de samenwerking vast te leggen. De trainer heeft de boodschap, het verbeteren van de samenwerking, goed aan de deelnemers overgebracht. Ik kan de training zeker aanbevelen!”

Arjan Dankert, inkoopcoördinator gemeente Deventer

“Een boeiende training door o.a. het samenspel met opdrachtnemers”

“Een leuke en leerzame training, gegeven door een deskundige trainer die met praktijkervaringen wist te boeien. Vooral het samenspel met opdrachtnemers tijdens de training was interessant. De kwaliteit van een project bereik je toch samen. Wij hebben nu handvaten om objectiever te gaan beoordelen en vastleggen. Op basis daarvan willen we meer kansen geven aan goed presterende partijen. Als je aan de slag wil met Past Performance dan voegt deze training echt iets toe!”

H. Leffers, projectleider Aannemingsbedrijf W. Stienstra & Zn. BV

“Past Performance draagt bij aan gelijkwaardigheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer”

“De training heb ik zowel qua inhoud als opzet zeer positief ervaren. Na de eerste trainingsdag keek ik uit naar dag 2. In mijn ogen heeft Past Performance de toekomst. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer mag de andere partij beoordelen, met de handvaten van Past Performance. Objectiviteit en gelijkwaardigheid. Het blijft tenslotte mensenwerk en de samenwerking tussen de medewerkers van de verschillende partijen speelt een grote rol. De training is bijzonder aan te bevelen, partijen kunnen elkaar aftasten, meer inzicht in elkaar is het gevolg en standpunten worden duidelijker. Met in de praktijk als resultaat een plezierige samenwerking.”

De training vindt plaats op:

 • 21 januari en 13 februari 2020 (locatie van der Valk Veenendaal)

Inschrijven

Plaats reserveren

Ineke Bos

Voor vragen over de training kunt u contact opnemen met Ineke Bos

Bel: 075 – 240 01 12
E-mail: ineke@bouwmeesters.nu