• Trainers uit de praktijk
 • Onafhankelijk en objectief

Het bouwteam is enorm in opmars. Na jaren weggeweest te zijn geweest is het bouwteam weer helemaal terug. En dat is niet verwonderlijk, want als het gaat volgens plan levert het bouwteam een zeer tevreden opdrachtgever en omgeving op, een geoptimaliseerd project binnen budget, niet- of nauwelijks wijzigingen in de uitvoering en een eerlijke marge voor de aannemer. Een bouwteam is een projectgebonden samenwerkingsverband tussen een opdrachtgever, diens adviseur(s) en één of meerdere deskundigen van de uitvoerende partij(en) die, in gecoördineerd verband, samenwerken aan het ontwerp, de voorbereiding en de uitvoering. In de training leer je hoe je een onderbouwde keuze maakt voor het succesvol toepassen van een bouwteam.
Er  worden uiteenlopende varianten van het bouwteam behandeld. Denk hierbij aan bouwteams met UAV-GC, RAW/UAV, eigen werkbeschrijvingen en raamovereenkomsten. 

 

 Doel van de cursus

Na afloop van de cursus kun je als deelnemer een onderbouwde keuze maken voor het toepassen van een bouwteam en weet je waar je op moet letten bij het opstellen van de bouwteamovereenkomst, de gunningscriteria en de inschrijvingsleidraad. We leren je wat de risico’s zijn bij bouwteams in de praktijk en hoe je die kunt beheersen. Ook leren we je hoe je de rollen in het bouwteam het beste kunt verdelen om een soepel lopend bouwteam te krijgen. Tot slot weet je als deelnemer met welke prestatie-indicatoren je de effectiviteit van het bouwteam kunt meten.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die bouwteams wil aanbesteden, de bouwteamovereenkomst en het bestek op gaat stellen of na opdracht deel gaat nemen in het bouwteam. Denk daarbij aan: projectleiders, directievoerders, inkopers, (hoofd)uitvoerders, projectleiders en bedrijfsleiders.

Duur

De cursus duurt 1 dag: van 08:45 – 16:30 uur.

Certificaat

Je ontvangt na afloop het certificaat van deelname ‘Succesvolle bouwteams in de GWW’

Investering

€ 595,- p.p. (excl. BTW) Inclusief onbeperkt koffie, thee, water, versnaperingen en een uitgebreide lunch. Heeft jouw organisatie meer dan 5 potentiële deelnemers voor deze cursus? Overweeg dan een incompany training.

Bonus: toolkit bouwteam-GWW

 • Stappenplan en checklist ‘Succesvolle bouwteams met GWW’ (7 stappen, 39 checks)
 • Model Bouwteamovereenkomst 2.0 (doorontwikkeling model Bouwteamovereenkomst VGBouw)
 • Model-lijst Risicoverdeling Uitvoeringsfase
 • Kortom, je kunt direct aan de slag!

 

Programma-onderdelen:

 • 1: Kiezen voor een bouwteam
  Je leert hier:
  *  Hoe je de projectdoelstellingen opstelt.
  * Een risico-inventarisatie van de OG-risico’s te maken.
  * De relevante projectkenmerken te inventariseren en deze toe te passen in de matrix ‘afweging contractvormen’.
  * Het belang van het creëren draagvlak bij politiek, inkoop en intern opdrachtgever voor de keuze voor het bouwteam.

 • 2: Keuze aanbestedingsprocedure en gunningscriteria
  Je leert hier:
  * Selectiecriteria te kiezen bij meervoudig onderhands en niet-openbare procedure.
  * Kerncompetenties gerelateerd aan de doelstellingen.
  * Wanneer je een plafondprijs/beschikbaar budget communiceert en wanneer niet.
  * Hoe je het gunningscriterium ‘Succesvol bouwteam’ als gunningscriteria concreet maakt.
  * Waarom je er verstandig aan doet om een kansen- en risicodossier te vragen.
  * Wanneer een interview met de ontwerpleider/projectleider als toelichting op het plan of als zelfstandig gunningscriterium zinvol is.
  * Wanneer een algemene bijeenkomst + dialoog/mondelinge inlichtingen aan te bevelen is en hoe je dat doet.
  * Hoe je een persoons/profielbeschrijving van deelnemers bouwteam OG en een projectorganogram van de OG meegeeft als input voor de aannemer.

 • 3: Bouwteamovereenkomst
  Je leert hier:
  * Hoe je de doelen van het bouwteam opneemt in de bouwteamovereenkomst
  * Hoe je de eindproducten en taken in het bouwteam beschrijft zodat de aannemer weet wat er van hem wordt verwacht
  * Hoe je een concept-verdeling opneemt van de taken in het bouwteam
  * Wat er in een procesaanpak hoort te staan voor het overeenkomen van de aansprakelijkheid van optimalisaties die voortkomen uit het bouwteam
  * Een keuze te maken voor de verrekening van de inspanning van de aannemer in het bouwteam. Vaste prijs of verrekenbare uren
  * Hoe je de totstandkoming van de prijs van de uitvoeringsfase + afprijzing risicomatrix (bijv. open boek + UK + max. %AK + %Winst) in de bouwteamovereenkomst regelt
  * Welke criteria kunnen leiden tot het niet opdragen van de uitvoeringsfase en hoe je die opneemt
  * Hoe je de matrix ‘expliciete risicoverdeling bouwteam- en uitvoeringsfase kunt gebruiken
  * Wanneer je kiest voor UAV of UAV-GC als algemene voorwaarde
  * Hoe je het intellectueel eigendom op een faire manier regelt
  * Wat er in een afstandsverklaring op van het vermeende ‘recht’ op uitvoering hoort te staan.

 • 4: Smeden van het bouwteam
  Je leert hier:
  * Hoe je elkaar aan de hand van de samenwerkingsladder beter leert kennen. 
  * Onze gouden tip: ‘werk samen in dezelfde ruimte’, voor maximaal teamgevoel.
  * Hoe je de optimale rol- en taakverdeling in het bouwteam bepaalt.
  * Waarom het handig is om te werken met een gezamenlijke actie- en besluitenlijst en documentbeheer.
  * De prestaties van het bouwteam kunt meten, zowel van aannemer als van opdrachtgever.
  * Hoe je de juiste balans bewaakt en blijf zakelijk bent op de juiste momenten.

 • 5: Doorlopen van het bouwteam
  Je leert hier:
  * Hoe je de interne stakeholders betrekt of informeert.
  * Hoe je de ontwerpbeslissingen vastlegt en wie de daarmee samenhangende risico’s draagt.
  * Waarom je de (uitvoerings)planning en begroting regelmatig bij moet werken.
  * Hoe je als opdrachtgever de besluitvormende rol niet uit handen geeft.
  * Wat de concrete eindproducten van de bouwteamfase zijn.

 • 6: Prijsvorming en onderhandeling
  Je leert hier:
  * Waarom het handig is om tussentijdse een (SSK) raming van het ontwerp te doen en tijdig te starten met de prijsvorming voor de uitvoering.
  * Waarom het goed is om een (eventueel externe) calculator vroegtijdig in te zetten.
  * Waarom wij je adviseren een RAW-inschrijvingsstaat of zelfs een RAW-bestek te maken.
  * Het toepassen van te accorderen hoeveelheden.
  * Waarom de definitieve lijst met de risicoverdeling hoort bij de overeenkomst voor de uitvoering.

 • 7: Uitvoeringsfase van het bouwteam
  Je leert hier: 
  * Hoe je bij het voortzetten van de samenwerking blijft handelen vanuit de bouwteamgedachte.
  * Omgaat met wijzigingen die voorkomen hadden kunnen worden in het bouwteam.
  * Omgaat met de aansprakelijkheid bij schade of gebreken als gevolg van ontwerp.

 

De cursus vindt plaats op:

 • 22 oktober 2019, Van der Valk Stein-Urmond (vol)
 • 12 november 2019, Van der Valk Leeuwarden (vol)
 • 21 januari 2020, Golden Tulip Alkmaar
 • 27 februari 2020, Van der Valk Almelo
 • 26 maart 2020, Van der Valk Nootdorp-Den Haag
 • 21 april 2020, Van der Valk Den Bosch-Vught
 • 26 mei 2020, Van der Valk De Cantharel Apeldoorn
 • 25 juni 2020, Roosendaal
 • 17 september 2020, Leeuwarden
 • 29 oktober 2020, Groningen
 • 19 november 2020, Stein

 

 

 

 

Inschrijven

Plaats reserveren

Ineke Bos

Voor vragen over de training kunt u contact opnemen met Ineke Bos

Bel: 075 – 240 01 12 E-mail: ineke@bouwmeesters.nu