Past Performance

Wat is Past Performance?

Past Performance is een systeem dat bijdraagt aan een betere samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw- en infrasector. Bij dit systeem worden prestaties gemeten van de opdrachtnemer. Hoe hoger de scores op beoordelingen van eerder uitgevoerde opdrachten, hoe groter de kans om te worden ingeloot bij een volgende aanbesteding. Hierbij staat de kwaliteit van samenwerken centraal en wordt er gefocust op houding en gedrag. Dit betekent dat er wordt gekeken naar hoe de uitvoering van een opdracht is verlopen. Het doel? Een resultaat waarmee alle betrokken partijen tevreden zijn.

Met Past Performance wordt de geleverde prestatie, tweezijdig, op een uniforme en opbouwende wijze beoordeeld en besproken. Na afronding van een project wordt het beoordelingsformulier ingevuld door de opdrachtgever. De opdrachtnemer krijgt de gelegenheid om feedback te geven op de beoordeling. Vervolgens worden de beoordelingen vastgelegd in een landelijke database van het CROW. Deze kunnen worden gebruikt voor de selectie van marktpartijen bij aanbestedingen. Hiermee kunnen opdrachtgevers ook beter verantwoorden hoe zij tot hun keuze zijn gekomen.
Al meer dan 80 overheden passen Past Performance toe bij de aanbesteding en uitvoering van cultuur- en civieltechnische werken en diensten. U straks ook?

 

Voordelen opdrachtnemer

 • Meer kans om uitgenodigd te worden voor onderhandse aanbestedingen
 • Minder faalkosten
 • Betere samenwerking met opdrachtgevers
 • Betere communicatie met opdrachtgevers
 • Inzicht in wat opdrachtgevers van u vinden
 • Voorkomen van frustraties in het bouwproces

Voordelen opdrachtgever

 • Objectief, transparant en rechtmatig aanbesteden
 • Minder faalkosten
 • Beter inzicht in de prestaties van opdrachtnemers en het vastleggen daarvan
 • Betrouwbare opdrachtnemers
 • Voorkomen van frustraties in het bouwproces
 • Betere communicatie opdrachtnemers

Basistraining

De basisprincipes van Past Performance leren en hoe u deze in de praktijk kunt toepassen?

Volg de training

Demo

Heeft u interesse in een demonstratie van Past Performance, dan komen we graag bij u langs. Maak nu een afspraak met één van onze adviseurs!

Afspraak maken